ენობრივი განხრები

ვიღებთ განაცხადებს ახალი ნაციონალური ფილიალების შექმნაზე, ნებისმიერ ენაზე (ხელოვნურ და მკვდარი ენების ჩათვლის) აგრეთვე გიწვევთ თანამშრომლობაზე მოხალისეებს-ავტორებს, მთარგმნელებს, კორექტორებს და რედაქტორებს.