აპოკრიფი საქართველოში 18, დეკემბერი 2016

pdf-ვერსიის გადმოწერა

ოფიციOZი:

 • ქარტია საერთაშორისო საზოგადოებრივი, ოკულტურ-რელიგიური მიმოხილვის ჟურნალი «აპოკრიფის» ავტონომიური განყოფილების შესაქმნელად ქართულ ენაზე (Fr. Nyarlathotep Otis) – Хартия на передачу управления отделением международного общественного оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» на грузинском языке Gvantsa Popkhadze.

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები:

 • ასტრალური შრეების აღწერა. I ნაწილი (ანი ბეზანტი) – Описание астральных слоёв (Анни Безант).
 • სხეული — ჯიოტიშის თვალსაზრისით (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Тело в терминах джйотиш (Олег Бокачев).
 • ნატიფი სხეულები: მათი ურთიერთქმედება და ფუნქციები (ალექსანდრ ილინსკი) – Тонкие тела: их взаимоотношения и функции (Александр Илинский).
 • პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში. ნაწილი I-III (ოშო რაჯნიში) – Проявления праны в 7 телах (Ошо Раджниш).
 • თანაგრძნობა — უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება (ამონარიდები) (ოშო რაჯნიში) – Сочувствие – это выражение высшей любви (Ошо Раджниш).
 • ემოციური ინტელექტი (Narilla) – Эмоциональный интеллект.
 • სურვილები (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Желания.
 • ფსიქიკური დაავადებები არასამედიცინო თვალთახედვით (old_man) – Психологические заболевания со стороны не-медицины.
 • დაოსური სიზმრის პრაქტიკების საფუძვლები (tikoroma) – Основы практики в даосских снах.
 • მთვარეულობის მედიტაცია (Narilla) – Лунная медицина.
 • ენერგო-ვამპირიზმი (ალექსანდრ ილინსკი) – Энерговампиризм (Александр Илинский).
 • ხუთი სტიქია ადამიანში (tikoroma) – 5 стихий в человеке.
 • სულიერი განვითარება (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Духовное развитие (Олег Бокачев).
 • სულიერი განვითარების ტექნოლოგიები (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Технологии духовного развития (Олег Бокачев).
 • სულიერი მასწავლებელი (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Духовные учителя (Олег Бокачев).
 • რა არის ადამიანი? (Narilla) – Что такое человек?
 • ცოდნის პარადოქსი (Narilla) – Парадокс знания.
 • უძველესი სწავლება «ყოვლისმცოდნეობის» შესახებ (Narilla) – Древние знания о «всезнании».
 • ჯიოტიში — ძალთა კანონზომიერებების ცოდნა (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Законы силы и их знание (Олег Бокачев).
 • ხედვა რეალური სამყაროდან (გიორგი გურჯიევი) – Видение из реального мира (Георгий Гурджиев).
 • სინათლის მმართველობა (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Повелители Света (Олег Бокачев).
 • გასხივოსნებული (რეალიზებული, სატსანგი) ალექსი ნავეტნი (Ananta Aum) (David Monny, Ananta Aum) – Лучезарный (реализованный, сатсанги) Алекс Наветный (Ananta Aum).
 • კარმული კატეგორიები (old_man) – Кармические категории.
 • ინსაიდერის გამოცხადება (ano) – Откровения инсайдера.
 • XXI საუკუნის თაობა (შეხვედრა უჩვეულო ახალგაზრდასთან) (old_man) – Поколение XXI века (встреча со странной молодёжью).
 • ინდიგო და კრისტალური ბავშვები — მსგავსება და განსხვავება! (Narilla) – Индиго и кристальные дети — сходство и различия.
 • სისტემა (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Система (Олег Бокачев).
 • მამაკაცი და ქალი (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Мужчина и женщина (Олег Бокачев).
 • ქალი — ანგელოზთა სამყოფელი (ოლეგ ბოკაჩოვი) – Женщина — обитель ангелов (Олег Бокачев).
 • ფიზიოგნომიკა — სახის ფორმა (GeoAstro) – Хиромантия.