აპოკრიფი საქართველოში 5, სექტემბერი 2014

pdf-ვერსიის გადმოწერა

  • სოლომონის 47 პენტაკლე (სოლომონ) — 47 пентаклей Соломона.
  • დიადი ბრძოლა ქრისტესა და მის ანგელოზთა და სატანასა და მის ანგელოზთა შორის (ელენა უაითი) — Великая борьба между Христом и Его ангелами и сатаной и его ангелами (Елена Уайт).