აპოკრიფი საქართველოში 3, მაისი 2014

pdf-ვერსიის გადმოწერა

  • უღირსი (ალისტერ კროული) — Рассказ Алистера Кроули «Недостойный». Пер. გიორგი უგრეხელიძე.
  • ცოდვით დაცემის შემდეგ (ალისტერ კროული) — Рассказ Алистера Кроули «После грехопадения». Замечательная сатира на библейскую тему. Пер. გიორგი უგრეხელიძე.
  • ტობითის წიგნი (ებრაული მითოლოგია) — Книга Товита.
  • იობის წიგნი (ებრაული მითოლოგია) — Книга Иова. Необходима для понимания содержания «Ловцов Левиафанов».
  • ენოქის წიგნი (ებრაული მითოლოგია) — Книга Еноха.
  • აპინის წითელი წიგნი (ვლად ცეპეში) — Красная Книга Аппина (приписывается Владу Цепешу).
  • მაგიური ცხრილები: პლანეტები (უცნობი ავტორი) — Заметка о планетах.