აპოკრიფი საქართველოში 8, აპრილი 2015

pdf-ვერსიის გადმოწერა

  • მწირის გულახდილი საუბრები სულიერ მოძღვართან (უცნობი ავტორი)Несколько откровенных бесед с пастырем.