აპოკრიფი საქართველოში 6, ნოემბერი 2014

pdf-ვერსიის გადმოწერა

  • სოლომონის ლემეგეტონი (გოეტიე) (სოლომონ) — Малый Ключ Соломона. Гоэтия.
  • თეურგიისა და გოეთიეს ხელოვნება (სოლომონ) — Малый Ключ Соломона. Искусство теургии и гоэтии.
  • ალბერტ დიდი (უცნობი ავტორი) Альберт Великий. Биографический очерк.
  • რანო ნერო (უცნობი ავტორი) Раньо Неро. Биографический очерк.
  • პარაცელსი (უცნობი ავტორი) — Парацельс. Биографический очерк.